Fedty

For Maria Barfod er der ikke den store forskel på at spille et lydtæppe for 35 til en reception eller på at fyre den af for 10.000 på en fyldt Skate Scene på Roskilde Festival.

– Det hele handler om festen. Om at komplimentere den bedst muligt. At få alle til at have det så godt som muligt og at give dem den bedste oplevelse.

DJ-karrieren begyndte ved et tilfælde for 10 år siden i det københavnske natteliv. En dj var ikke dukket op, og derfor fik Maria Barfod og en veninde en stak cd’er og nogle gratis drinks. Og et anlæg:

– Det var en dj pult med rigtig mange knapper. Vi vidste, hvor vi skulle stikke cd’en ind, og det var ligesom det. Men så var vi dj’s. Ikke at vi kunne andet end at klæde os ud og have det helt vildt sjovt, siger hun.

Det var de til gengæld så gode til, at klubben ringede og bookede dem igen 14 dage senere. Og igen. Og igen. Musiknørden Maria Barfod havde fundet en måde at dele sin kærlighed til toner. Konstruktioner. Beats. Lyd. Det handlede om at skabe en stemning. Det rigtige lydtæppe

– Min force er, at jeg kan mærke gulvet. Jeg fylder stemningen ud. Hvis jeg er til en reception, så spiller jeg en underlægningsmusik, der giver plads til, at folk kan tale sammen og som giver den helt rigtige baggrund.

Fokus på festen er aldrig forsvundet. Den store og den lille. Den må aldrig blive sat til side for tekniske tricks og ensporet genrerytteri.

– Jeg vil hellere kigge ud over pulten og følge stemningen, end jeg vil lave det perfekte miks. Derfor favner jeg også bredt i, hvad jeg kan spille, fordi jeg kan mærke de mennesker, der lytter med. Jeg elsker også at formidle musikken. At lære andre om ny musik. Spille et nummer, som folk ikke vidste, at de kunne lide.

– Men jeg er ikke en diktator. Jeg siger ikke, hvad du skal kunne lide. Jeg vil bare gerne indvie dig i en ny verden. Men jeg spiller også gerne en guilty pleasure. Det er svært at skabe den helt rigtige fest uden dem.

Favnen ER bred. Maria Barfod er solidt plantet i electro scene gennem duoen The Wanking Experience op gennem 00’erne, har de seneste år optrådt med dybe hip hop beats i dj-samarbejdet PiffPaff og swinget og rocket gennem The Dulfedettes med Josephine Philip.

Maria Barfod aka Fedty opdager stadig ny musik. Og elsker stadig at dele den.

For Maria Barfod, there isn’t a great deal of difference between playing a tapestry of sound for 35 people at a reception or for 10,000 people at a jam-packed Skate Stage at Roskilde Festival.

 – It’s all about the party. About complementing it in the best way possible. To get everyone to feel as good as possible, to give them the best experience.

Her DJ career began by accident nine years ago in the Copenhagen nightlife. The DJ who was supposed to play didn’t show, so Maria and a friend were handed a stack of CDs and a couple of free drinks. And the equipment:

– The decks had like so many buttons. We knew where to stick the CD, but that was it. And so, we became DJs. Not that we were capable of anything but dressing up and having a killer time, she says.

They were so good at it, though, that the club called and booked them again 14 days later. And again. And again. Maria the music nerd had found a new way to share her passion for musical notes, constructions, beats, sound. It was all about creating the right atmosphere. The right mood.

 – My strength lies in reading the floor. I complete the ambience. If it’s a reception, I play underlay music to make room for conversation with the perfect backdrop.

The focus on the party has never gone away, whether it be big or small. It should never be set aside for technical gimmicks or narrow genre dependence.

 – I’d rather gaze out over the decks and follow the mood than create the perfect mix. That’s why I play a broad range of music. I can feel the people listening. I love conveying the music, and at times it’s almost like being an educator. Nothing beats playing a track that people didn’t think they would like. 

– But I’m no dictator. I don’t tell people what to appreciate. I just like to introduce people to new worlds. And I don’t shy away from a guilty pleasure. It’s hard to create the perfect party without one or two.

The range IS wide. Maria Barfod is solidly rooted in the electronic scene through the duo The Wanking Experience up through the 00s, and has in recent years performed with deep hip hop beats in the DJ collab PiffPaff, and swung and rocked as The Dulfedettes with Josephine Philip.

Maria Barfod a.k.a. Fedty is always discovering new music. And always loves to share.

Web Design by WDV STUDIO