Maria Barfod er ikke bange for at sætte ting sammen. Hun fortolker og fremhæver, de ting hun ser. Mødet mellem stilarter og kulturer der kan virke fjerne og modsætningsfyldte. Regler er til for at blive brudt.

– Jeg er ikke bange for at have 40 lag prikker på, siger hun og smiler.

Inspirationen stammer fra de første oplevelser med modens magiske tiltrækningskraft.

– Der duftede tungt. Af rigtig tung, tung dameparfume. Nok en YSL af de helt gamle. Måske Opium.

Mormors klædeskab var den bedste legeplads. Fyldt med guld, glimmer, pastik, palietter og pels over det hele.

Min mormor tog det på, hun synes var pænt. Og var det tre lag palietter, så var det det, fortæller Maria Barfod om grundlæggelsen af hendes søgende og eventyrlige stil, der kombinerer mode med antropologiske opdagelsesrejser.

Udgangspunktet for Maria Barfods styling er at få personlighed til at skinne igennem.

– Jeg arbejder ikke med manequinner. Jeg leder efter persona. Historik. Jeg forsøger at fortolke og fremhæve det, mennesker vil sige med deres fremtoning. Deres stil.

Men alle rejserne, eventyrerne og legene har rod i formen. I kroppen.

– Det kan slå grueligt fejl, hvis man indhyller sin krop i det forkerte. Det handler på ingen måde om ens størrelse. Og for løst eller stramt er ligegyldigt. Men tøj og ting skal komplimentere hinanden og personen, der har dem på. Også selvom de ikke nødvendigvis passer sammen i alles øjne.

   

———————-

CV

Officiel MAYBELLINE NEW YORK Danmark stylist

Stylist ekspert hos Danmarks største TV-netværk TV2 i programmet ‘Go’ morgen Danmark’

ACNE, Moonspoon Salon, VILSBOEL DE ARCE, Stine Goya, NØRGAARD,  I heart Magazine, FALLEN, Nordic Man, FROM,Live Fast Magazine, SOUNDVENUE, Bwatt, BAST, Bitchslap, LADYGUNN, WhoMadeWho, QUADRON, Kaliber m.fl.

Fedty5 kopi

Photo: Trice Angie Christiansen. Styling & makeup: Tatiana Pajkovic

 

Maria Barfod isn’t afraid of mashing things together. She interprets and highlights the things she sees: meetings between styles and cultures that may appear distant or filled with contrast. Rules are there to be broken.

– I don’t shy away from wearing 40 layers of dots, she says, smiling.

Her inspiration hails from initial encounters with the magical allure of fashion.

 – The scent was heavy. Truly heavy ladies perfume. Likely a YSL, one of the really old ones. Opium, perhaps.

Grandma’s closet was the preferred playground. Filled with gold, glimmer, plastic, sequins and furs all over.

 – My grandma would wear whatever she thought looked good. And if that meant three layers of sequins, well, that’s what she wore, says Maria on the origins of her explorative, adventurous style, which combines fashion with anthropological journeys of discovery. 

The point of departure for Maria Barfod’s styling is always to get personalities to shine through:

– I don’t work with mannequins. I search for the person. History. I seek to interpret and highlight the things that people express with their aura. Their own style.

But all the journeys, adventures and games are rooted in shape: In the body.

– It can all go terribly wrong if you wrap your body in the wrong clothes. And it’s not at all about body size, or about “too loose” or “too tight.” But clothes and items need to complement each other and the person wearing them. Even when they don’t naturally go together in the eyes of everyone.

 

———————-

CV

Officiel MAYBELLINE NEW YORK Denmark stylist

Stylist expert at Denmarks largest TV-network TV2’s morning show  ‘Go’morn DK

ACNE, Moonspoon Salon, VILSBOEL DE ARCE, Stine Goya, NØRGAARD,  I heart Magazine, FALLEN, Nordic Man, FROM,Live Fast Magazine, SOUNDVENUE, Bwatt, BAST, Bitchslap, LADYGUNN, WhoMadeWho, QUADRON, Kaliber m.fl.